updated 12:17 PM UTC, May 17, 2019
Најновије вести:

ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-20-2019

14.5.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Израда прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: