updated 9:55 AM UTC, Jul 12, 2019

РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, III-04-404-1-24-2019

27.6.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Рехабилитација коловозне конструкције некатегорисаних путева

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: