updated 9:55 AM UTC, Jul 12, 2019

ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ОПШТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ, III-04-404-1-25-2019

5.7.2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

1.7.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Осигурање усева и опште и професионалне одговорности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: