updated 6:46 AM UTC, Jul 2, 2020

САНАЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ЧЕСТЕРЕГУ, III-04-404-1-18-2020

 16.6.2020.

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Санација Дома културе у Честерегу".

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: