ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, III-04-404-1-32-2015
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-31-2015
ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, III-04-404-1-30-2015
НАБАВКА СЕРВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-24-2015
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА И ПРЕГРАДНИХ ЗИДОВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ЖИТИШТУ III-04-404-1-21-2015
НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-20-2015
ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ, II-404-1-18/2015-3
ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ, III-04-404-1-16-2015
НАБАВКА РАДОВА ЗА ФОРМИРАЊЕ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У ЖИТИШТУ - ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК, III-04-404-1-17-2015