Руководилац одељења за инспекцијске послове

 Свјетлана Марковић

 Канцеларија 52 - други спрат

 Контакт 023/821 050 локал 130

Основну  школу и Гимназију завршила у родним Винковцима, као и Нижу музичку школу одсек клавира и солфегио у класи госпође Ирене Метз. Основно знање енглеског језика стекла приватним школовањем. Након тога завршава Ветеринарски факултет у Београду одсек ветеринарска медицина. Од 01.03.2007. године запослена у Ветеринарској станици Зрењанин као др.вет.мед. и шеф ветеринарске амбуланте Српски Итебеј. У току рада у ветеринарској струци на терену положила стручни испит за дипломиране ветеринаре из области ветеринарства и посебан сертификат за трихинелоскопију издат од Ветеринарског факултета у Београду. Од 20.11.2008. године свој рад наставља у Општинској управи Житиште на пословима статистичке евиденције, студијских анализа и пољопривреде, а од 01.03.2010. године преузима и послове руководиоца одељења за инспекцијске послове. Има положен стручни испит за раднике са високом стручном спремом за рад у органима државне управе. Укључена у рад неколико Комисија (пољопривреда, лицитација пољопривредног земљишта, програм пошумљавања и заштита животне средине, те контрола и сузбијање паса луталица). Од 09.03.2010. године је члан Одбора за Равномерни регионални развој при Сталној конференцији градова и општина испред Општине Житиште. Из хобија се бави екологијом и већ 4 године води еколошко удружење "Екоторак" у Торку. Учесница је различитих семинара за писање пројеката и стални је члан локалне акционе групе Торак за пројекте. Живи у Торку, удата и поносна мајка два сина.

ОПИС ПОСЛОВА:

Руководи и координира радом Одељења; контролише и усмерава рад инспектора у Одељењу; одговоран је за односе радника према грађанима и за правилност датих упутстава запосленима, за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;обезбеђује извршавање одлука скупштине, њених тела и комисија, одлуке председника скупштине и начелника органа управе;доноси и потписује акта из делокруга рада Одељења; даје стручна упутства за спровођење и поступање по законима које инспектори примењују; подноси извештај о раду Одељења; обавља статистичко-евиденционе и студијско-аналитичке послове, послове пољопривреде и приватног предузетништва,обавља и друге послове у вези рада Одељења по налогу начелника Општнске управе;израђује нацрте аката општих и појединачних и води управни поступак из делокруга свог Одељења који се прослеђују Општинском већу или Скупштини општине на даљу процедуру;замењује све распоређење инспекторе у свом одељењу када су оправдано одсутни, оцењује запослене; као друге послове по налогу начелника Оштинске управе;за свој рад одговара начелнику Општинске управе.

Временска прогноза

Mostly Cloudy

16°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 85%

Wind: 17.70 km/h

  • Scattered Showers
    27 Jul 2017 23°C 15°C
  • Partly Cloudy
    28 Jul 2017 28°C 16°C