Послови заменика матичара

Драгана Лучић

Канцеларија 13 - приземље

Контакт 023/ 821-050 локал 118
               023/ 822-150                                    e-mail: maticar.zitiste@gmail.com

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Прикупља податке по поднетим захтевима у циљу доношења  решења из области личних стања грађана;послови вођења матичних књига и сви припадајући послови матичара за једно или више матичних подручија у општини; врши накнадне уписе у књиге држављана и матичне књиге;врши припремне радње за венчање, присуствује – обавља венчања, издаје изводе из матичних књига и уверења о држављанству, доставља извештај другим матичарима и надлежним органима;води други примерак матичних књига за подручје насеља Житиште;покреће оставински поступак, попуњава статистичке обрасце и извештаје;обавља послове овере потписа, рукописа и преписа, врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника општинске управе;за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе.

Временска прогноза

Mostly Cloudy

16°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 85%

Wind: 17.70 km/h

  • Scattered Showers
    27 Jul 2017 23°C 15°C
  • Partly Cloudy
    28 Jul 2017 28°C 16°C